شرکت دانشجویان دانشگاه پیام نور پارس آباد در مرحله استانی بیست ویکمین جشنواره قرآن وعترت وکسب رتبه اول استانی در رشته حفظ کل قرآن کریم توسط آقای ولی شجاعی وراهیابی به مرحله کشوری شرکت دانشجویان دانشگاه پیام نور پارس آباد در مرحله استانی بیست ویکمین جشنواره قرآن وعترت وکسب رتبه اول استانی در رشته حفظ کل قرآن کریم توسط آقای ولی شجاعی وراهیابی به مرحله کشوری وکسب مقام دوم استانی توسط خانم شجاعی وخانم ایزدپناه ور حفظ ده جزو پنج جز
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما