شماره نماس دانشگاه
       شماره تماس های دانشگاه 
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس مستقیم

نام مرکز/ واحد

1

ریاست

ولی شیرپور

سرپرست واحد

32731666

پارس آباد

2

دفتر ریاست وامور فرهنگی

عیسی شهریار

مسئول دفتر وامور فرهنگی

32732203

پارس آباد

3

امور مالی واداری

بایرام مطیع

مسئول مالی واداری

32733620

پارس آباد

4

آموزش

موسی معززی

مسئول آموزش

32725959

پارس آباد

5

برنامه ریزی درسی واجرای کلاس

جابر بدلی

مسئول برنامه ریزی

32723514

پارس آباد

6

پذیرش وثبت نام

رضا بهزاد

مسئول پذیرش وثبت نام

32731559

پارس آباد

7

فارغ التحصیلان

مصطفی کریمی

مسئول فارغ التحصیلان

32731559

پارس آباد

8

کاربر ارشد

رضا روحی

مسئول انفورماتیک وکاربر ارشد

32723514

پارس آباد

9

حراست

موسی معززی

رابط حراست

32722602

پارس آباد

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما